En juridisk jungle: her er reglerne for erstatning ved personskade

Som almindelig borger med et job uden for den juridiske verden, kan det hurtigt føles overvældende og uoverskueligt, hvis man pludselig selv skal til at finde op og ned i lovtekster og paragraffer i forbindelse med en personskade.

 

For der er mange betingelser, der skal opfyldes, hvis man vil rejse erstatningskrav i forbindelse med en ulykke eller lignende. Af dén grund kan det være en stor fordel at inddrage professionel, juridisk hjælp, således man giver sig selv de bedste forudsætninger i en eventuel erstatningssag.

 

Der er imidlertid mange spillere på markedet, som kan være behjælpelig med både råd og vejledning, men vil du stå stærkest muligt, bør du rette henvendelse til en advokat i Aalborg fra det velrenommerede STORM Advokatfirma.

Det bør man være opmærksom på

Hos STORM kan du få den nødvendige hjælp og det fulde overblik over de forskellige regler for erstatning i forbindelse med personskade. Som du vil erfarer, varierer disse regler alt efter hvilken sammenhæng, skaden er opstået i, samt hvilke konsekvenser skaden har haft – både fysisk, psykisk og økonomisk.

 

Der er først og fremmest forskel på, om skaden er sket i forbindelse med arbejde, fritidsaktiviteter, en operation, overfald eller lignende. Afhængigt af konteksten kan der rettes erstatningskrav mod både arbejdsgiver, privatpersoner og offentlige myndigheder, ligesom erstatningsposterne også varierer efter skadegraden.

 

I første omgang er det vigtigste, at man sikrer sig, at skaden bliver anmeldt til alle relevante parter inden for de gældende anmeldelsesfrister. Det kan for eksempel være Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Patienterstatningen, ligesom det kan være hos ens eget eller arbejdsgivers forsikringsselskab.

 

Anmeldelsesfristerne varierer også alt efter skadens sammenhæng, ligesom det også er forskelligt, om du selv har ansvaret for at melde skaden, eller ansvaret påhviler eksempelvis din arbejdsgiver eller læge.

 

Med andre ord er der nok faktorer at tage højde for, og det kan derfor være en stor hjælp at inddrage en professionel erstatningsadvokat, så man er sikret, at alt forløber efter bogen.

Forskellige erstatningsmuligheder

Der findes imidlertid en række forskellige erstatningsposter, man kan være berettiget til, afhængigt af skadens indflydelse på ens helbred og økonomi. Generelt er det dog følgende erstatningstyper, der kan komme på tale i personskadesager:

 

  • Erstatning for udgifter til behandling, herunder medicin og hjælpemidler.
  • Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
  • Erstatning for tab af erhvervsevne.
  • Erstatning for varige mén, samt svie og smerte.

 

Når det er sagt, er det altid op til de forskellige instanser at vurdere, om en given sag for det første er dækket af loven på området, ligesom det er skadegraden, der i sidste ende har indflydelse på, hvor stor en erstatningssum man kan få tilkendt.