Må du bygge en garage i skel?

white vehicle near tree

I Danmark er det ikke ualmindeligt at se huse med tilhørende garager. Garagen fungerer som et praktisk og sikkert sted at parkere bilen, samt opbevare diverse værktøj og haveredskaber. Men når det kommer til bygning af en garage, er der nogle regler og love, der skal overholdes. Et af de spørgsmål, der ofte melder sig, er om man må bygge en garage i skel. I denne artikel vil vi se nærmere på denne problemstilling og prøve at give et svar på spørgsmålet.

Hvad er et skel?

Før vi kan besvare spørgsmålet om bygning af garage i skel, er det vigtigt at have en forståelse for, hvad et skel egentlig er. Et skel er en fysisk adskillelse mellem to ejendomme, som angiver, hvor ejendommens grænse går. Man kan sige, at skellet fungerer som en slags ‘usynlig linje’, der markerer, hvor den ene ejendom slutter, og den anden begynder. Det er vigtigt at være opmærksom på, hvor skellet går, da man som ejer af en ejendom har ansvar for den del af skellet, der ligger på ens egen grund.

Kan man bygge i skellet?

Som udgangspunkt er det ikke tilladt at bygge i skellet. Ifølge planloven er der nemlig en byggefri zone på 2,5 meter langs skellet, hvor man ikke må bygge. Dette gælder både for småbyggeri som eksempelvis garager, og større byggerier som huse og lejlighedsbygninger. Formålet med den byggefri zone er at sikre, at der er en tilpas afstand mellem bygninger, således at naboer ikke generes af hinandens byggerier. Det er også med til at sikre, at der er tilstrækkelig plads til f.eks. redningskøretøjer i tilfælde af brand.

Undtagelser fra den byggefri zone

Der er dog undtagelser fra reglen om den byggefri zone. Det er muligt at få dispensation fra kommunen til at bygge tættere på skellet, hvis der er særlige forhold, der gør sig gældende. Det kan f.eks. være, hvis man ønsker at bygge en garage, der er mindre end 15 kvadratmeter. I sådanne tilfælde kan kommunen give tilladelse til at bygge i skellet, så længe det ikke generer naboerne eller går imod lokalplanen.

Bygning af garage i skellet

Når det kommer til bygning af en garage i skellet, er der altså nogle klare regler, der skal følges. Hvis man ønsker at bygge en garage, der er mindre end 15 kvadratmeter, kan man søge om dispensation fra den byggefri zone. Hvis man derimod ønsker at bygge en større garage, skal man følge reglerne i lokalplanen for området. Det er vigtigt at bemærke, at selvom man har fået tilladelse til at bygge i skellet, har man stadig ansvar for at overholde reglerne i forhold til naboens rettigheder og sikkerhed.

Naboretten og hensyn til naboerne

Når man bygger i skellet, er det også vigtigt at tage hensyn til naboretten. Naboretten er en samling af regler, der skal sikre et godt naboskab og respekt for hinandens ejendomme. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, om en ny garage i skellet vil påvirke naboens udsigt eller adgang til sin egen grund. Det er også vigtigt at søge godkendelse fra naboerne, inden man påbegynder byggeriet. Hvis der opstår tvivlsspørgsmål eller uenigheder mellem naboer, kan det være en god idé at inddrage en byggesagkyndig eller en advokat for at sikre, at loven bliver overholdt.

Inddrag altid en byggesagkyndig før du starter dit projekt

I Danmark er der klare regler for, hvor tæt man må bygge på skellet. Som udgangspunkt er der en byggefri zone på 2,5 meter langs skellet, hvor man ikke må bygge. Der er dog undtagelser fra denne regel, og det er muligt at få dispensation til at bygge tættere på skellet, hvis der er særlige forhold, der gør sig gældende. Hvis man ønsker at bygge en garage i skellet, er det vigtigt at følge reglerne i lokalplanen og tage hensyn til naboretten. Det kan være en god idé at inddrage en byggesagkyndig eller en advokat, hvis der opstår tvivlsspørgsmål eller uenigheder mellem naboer. Det er vigtigt at huske, at man som ejer af en ejendom har ansvar for den del af skellet, der ligger på ens egen grund, og derfor er det vigtigt at være opmærksom på de regler og love, der gælder for bygning i skellet.